डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे दीक्षाभुमिवरील भाषण आणि बौध्दांची जबाबदारी

18 Sep

           दिनांक १४.१०.१९५६ रोजी नागपूर येथे हिंदू धर्माचा त्याग करुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौध्द धम्माची दीक्षा घेतली व नंतर उपस्थित लाखो अनुयानांना त्यांनी दिक्षा दिली.

      दुसर्‍या दिवशी दिनांक १५.१०.१९५६ रोजी सकाळी १० ते १२ पर्यंत त्यांनी धम्माचे विवेचन व समाजबांधवांना मार्गदर्शन करणारे ऎतिहासिक, स्फुर्तिदायक व ओजस्वी भाषण दिले. या घटनेला आज ५५ वर्षे लोटून गेलीत. तेव्हा त्यांनी ज्या पोटतिडकीने दिशानिर्देश दिलेत त्यानुसार  समाजबांधव वागला कां याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

      बाबासाहेब भाषणात म्हणाले होते की, ’आम्हाला इज्जत प्यारी आहे आहे, लाभ प्य्रारा नाही.’

      केसरीच्या बातमीदाराने संगमनेरच्या सभेत चिठ्टी पाठवून बाबासाहेबांना विचारले होते की, ’तुमचे लोकं हलाखीमध्ये जगत आहेत. त्यांच्या बायकांना लुगडे चोळी नाहीत. त्यांना अन्न नाही. शेतीवाडी नाही अशी त्याची बिकट परिस्थिती असतांना मेलेली ढोरे ओढू नका असे तुम्ही सांगत असल्यामुळे त्यांचे दरवर्षी कातड्याचे, शिंगाचे, मांसाचे ५०० रुपये उत्पन्नाचे नुकसान होते.’ तेव्हा बाबासाहेब म्हणाले होते की, ’तुम्ही, तुमचे पांच मुले, तुमच्या भावाच्या ५/७ मुलांमिळून तुमच्या कुटूंबानी हे काम करावे म्हणजे तुम्हाला ५०० रुपयाचे  उत्पन्न मिळेल. त्याशिवाय मी दरवर्षी तुम्हाला ५०० रुपये वर देण्याची व्यवस्था करतो. माझ्या लोकांचे काय होईल, त्यांना अन्न-वस्त्र मिळेल की नाही ते माझे मी पाहून घेईन. मग एवढी फायद्याची गोष्ट तुम्ही कां सोडून देता? तुम्ही कां हे करीत नाही? आम्ही हे काम केले म्हणजे फायदा होतो, आणि तुम्ही केले म्हणजे फायदा नाही? ओढा ना तुम्ही मेलेली ढोरे…’

      दुसर्‍या एका ब्राम्हण मुलाने, पार्लमेंट, असेंब्ल्याच्या जागा कां सोडता असे विचारले होते. त्यावर बाबासाहेब म्हणाले की, ’तुम्ही महार बनून भरा.’

      म्हणून बाबासाहेब म्हणतात की, आम्ही झगडतो आहोत ते इज्जतीकरीता! मनुष्य मात्राला पूर्णावस्थेस नेण्याकरितां आम्ही तयारी करीत आहोत. त्यासाठी वाटेल तो त्याग करण्याची आमची तयारी आहे.

      काय बाबासाहेंबाच्या या म्हणण्यानुसार समाजबांधव वागत आला आहे कां? की स्वार्थासाठी वाटेल ते, प्रसंगी स्वाभिमान, मानसन्मान व इज्जत गहान ठेवायला मागेपूढे पाहिले नाही. याचा जाब अशा लोकांनी स्वत:ला विचारायला नको कां?

      बाबासाहेब त्या भाषणात म्हणाले होते की, ’आम्ही हिंदू धर्मत्यागाची चळवळ १९३५ पासून येवले येथे एक ठराव करुन हाती घेतली. मी.हिंदू धर्मात जन्मलो असलो तरी मी हिंदू धर्मात मरणार नाही, अशी प्रतिज्ञा मी मागेच  केली होती आणि काल मी ती खरी करुन दाखविली. मला इतका आनंद झाला की- हर्षवायुच झाला आहे. नरकांतून सुटलो असे मला वाटते.’

      काय आपण सुध्दा पुर्णपणे हिंदू धर्माच्या संकृतीचा, रितीरिवाजाचा त्याग केला आहे कां? असा प्रश्‍न आम्ही स्वत:ला विचारायला नको कां?

      पुढे बाबासाहेब म्हणतात की, ’मला कोणी अंधभक्त नको आहेत. ज्यांना बौध्द धर्मात यावयाचे आहे, त्यांनी जाणीवेने आले पाहिजे. त्यांना तो धर्म पटला पाहिजे.’

      काय बाबासाहेंबाच्या म्हणण्यानुसार, समाजबांधवांनी बौध्द धम्म आतातरी पटवून घेतला आहे कां? धम्माची शिकवन समजून घेऊन इतरांना समजून सांगितली काय? याचा जाब प्रत्येकांनी स्वत:ला विचारायला नको कां?

      भगवान बुध्दाचा उपदेश सांगतांना बाबासाहेब म्हणतात की, बौध्द संघ हा सागराप्रमाणे आहे. या संघात सर्व सारखे व समान आहेत. सागरात गेल्यावर हे गंगेचं पाणी किंवा हे महानदीचे पाणी ओळखणे अश्यक्य असते. त्याप्रमाणे बौध्द संघात आले म्हणजे आपली जात जाते व सर्वजण समान असतात.

      काय लग्न जुळवतांना आपण पोटजातीचा विचार करतो काय? याचा जाब अशा लोकांनी विचारायला नको काय?

      बाबासाहेबांनी भाषणामध्ये धर्मास ग्लानी कां येते? या राजा मिलिंदानी विचारलेल्या प्रश्‍नाला भन्ते नागसेनाने दिलेल्या उत्तराचे विवेचन करतांना तीन कारणे सांगितली आहेत.

१. पहिले कारण हे की एखादा धर्मच कच्चा असतो. त्या धर्माच्या मूळ तत्वांत गांभीर्य नसते. तो कालिक धर्म बनतो व कालानुसार अशा धर्म टिकतो.

२. दुसरे कारण हे की, धर्म प्रचार करणारे विद्वान लोक नसतील तर धर्मास ग्लानी येते. ज्ञानी माणसांनी धर्म-ज्ञान सांगितले पाहिजे. विरोधकांशी वादविवाद करण्यास धर्माचे प्रचारक सिध्द नसतील तरी धर्माला ग्लानी येते.

३. आणि तिसरे कारण हे की, धर्म व धर्माची तत्वे विद्वानासाठी असतात. प्राकृत व सामान्य लोकांकरिता मंदिरे-देवळे असतात. ते तेथे जाऊन आपल्या श्रेष्ट विभूतिचे पूजन करतात.

      बाबासाहेब म्हणतात की, आपण बौध्द धर्म स्विकारतांना ही कारणे लक्षांत ठेवली पाहिजे. बौध्द धर्माची तत्वे कालिक (काही काला पुरती) आहेत असे कोणासही म्हणता यावयाचे नाही.

      काय धम्म प्रचारासाठी व  गांवा-गांवात, मोहल्या- मोहल्यात बुध्द विहारे बांधण्यासाठी समाज बांधवांनी विशेषत: शिकलेल्या बुध्दिजीवी वर्गांनी पुढाकार घ्यायला नको काय? कारण हा वर्ग समजून घेउन इतरांना समजावून सांगू शकतो. हा वर्ग बाबासाहेबांच्या चळवळीचा लाभधारक आहे. तेव्हा या लोकांवर बाबासाहेबांची चळवळ पुढे नेण्याची जबाबदारी येऊन पडत नाही काय?

      बाबासाहेब पुढे म्हणतात की, “मात्र तूमचीही जबाबदारी मोठी आहे. तुमच्याबद्द‍ल इतर लोकांना आदर वाटेल, मान सन्मान वाटेल अशी तुम्ही कृती केली पाहिजे. हा धर्म म्हणजे आपण एक गळ्यात मढे अडकवून घेत आहोत असे मानू नका. बौध्द धर्माच्या दृष्टीने भारताची भूमी सध्या शुन्यवत आहे. म्हणून आपण उत्तम रितीने धर्म पाळण्याचा निर्धार केला पाहिजे. नाही तर महार लोकांनी तो निंदाजनक स्थितीस आणला असे हो‍ऊ नये, म्हणून आपण दृढ निश्‍चय केला पाहिजे. हे आपल्याला साधले तर आपण आपल्या बरोबर देशाचा, इतकेच नव्हे तर जगाचाही उध्दार करु. कारण बौध्द धर्मानेच जगाचा उध्दार होणार आहे.”

      काय आपण उत्तम रितीने धर्म पाळण्याचा प्रयत्‍न केला काय किंवा करतो काय? आपल्या कृतीने बुध्द धम्म निंदाजनक स्थितीस आणला असे झाले तर नाही ना? याचा अंतर्मुख होवून सर्वांनी विचार करायला नको काय?

      बाबासाहेब पुढे म्हणतात की, “ हा नवा मार्ग जबाबदारीचा आहे. आपण काही संकल्प केला आहे, काही इच्छिले आहे, हे तरूणांनी लक्षांत घ्यावे. त्यांनी केवळ पोटाचे पाईक बनू नये. आपल्या प्राप्तीचा निदान २० वा हिस्सा या कामी देईन असा निश्चय करावा.

      काय आपल्या उत्पनाचा विसावा हिस्सा म्हणजे पांच टक्के आपण बाबासाहेबांच्या कार्याकरीता योगदान देतो काय? कां हेही पैसे आपण आपल्याच घरात, शौकपाण्यासाठी खर्च करतो? याचा विचार आपण करायला नको काय? हा पैसा बाबासाहेबांचा आहे आणि तो मी बाबासाहेबांच्याच कामाकरीता खर्च करेन याची जाणीव किती लोकांना आहे?

      भाषणाच्या शेवटी बाबासाहेब म्हणतात की, “दरेकांनी दरेकाला दीक्षा द्यावी. दरेक बौध्द माणसाला दीक्षा देण्याचा अधिकार आहे असे मी जाहीर करतो.”

      काय इतर जाती-धर्माच्या लोकांनी बौध्द धम्म स्विकारावा म्हणून आपण अशी काही यंत्रना निर्माण करु शकलो काय? याचा आम्ही विचार करायला नको काय?

      बाबासाहेबांचे भाषण व त्यावर आपली जबाबदारी याचा विचार करुन जर सर्वांनी एकत्र येऊन एका सुत्रबद्द पध्दतीने व निष्ठापूर्वक  रितिने  वाटचाल करण्याचा निर्धार केला तर खर्‍या अर्थाने बाबासाहेबांचे ’भारत बौध्दमय’ करण्याचे स्वप्‍न काही अंशी साकार झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे निर्वीवाद सत्य आहे.

टिप-  सदर लेख

दिनांक २४.०९.२०११  दैनिक धम्मशासन, मुंबई,

दिनांक २५.०९.२०११ दैनिक वृतरत्‍न सम्राट, मुंबई,

दिनांक २९.०९.२०११ व ३०.०९.२०११  जनतेचा महानायक, मुंबई,

दिनांक ०६-१०-२०११ दैनिक बहुजन महाराश्ट्र पूणे  धम्मचक्र प्रवर्तन विशेषांक

व दिनांक ०६-१०-२०११  धम्मसंदेश यवतमाळ  धम्मचक्र प्रवर्तन विशेषांक मध्ये प्रकाशित झाला आहे. 

Advertisements

26 Responses to “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे दीक्षाभुमिवरील भाषण आणि बौध्दांची जबाबदारी”

 1. bhujang patil September 18, 2011 at 9:04 PM #

  Popat zala ahe tuzya baba sahebacha.

  60 varsha zali ajun paristhiti ahe tich ahe.

  • DARSHAN RAKSHASKAR October 4, 2011 at 9:58 PM #

   Amcha takathila amcha netay ne gatra gatara madhe wahun neli ahe.
   BABA NE SANGITLE HOTE SHIKA SANGHATITH WHA SANGHRSH KARA

   PAN AMCHI KAISUTRI NETE AMALA TODTAT MANUN ASHI PARISTHITI AALI AAHE

  • sam December 8, 2011 at 4:52 PM #

   bhujang patil toja popat zala ahe jivanacha

  • Abhilash November 21, 2013 at 2:07 PM #

   BABA SAHEB MANUS RUPI WAGH HOTE ANI AAPLYA SAMAJA SATHI SWATA LADLE ANI IMPORTANT MHAJE TYANI AAPLE MAVALE LADAYALA NAHI PATHAWLE KADHI TAR SWATA TYA PARSTICHA SAMNA KELA AAUSHBHAR

 2. महेंद्र October 1, 2011 at 4:44 PM #

  श्री बाबासाहेबांनी २१ मुद्दे मांडले होते, की जे मान्य झाले तरच बौद्ध धर्मात प्रवेश् करू असे सांगितले होते,. त्या मुद्द्यांबद्दल काही सांगू शकाल का? धन्यवाद.

 3. rkjumle October 8, 2011 at 11:54 AM #

  महेंद्र,
  आपण लिहिले आहे की, ‘बाबासाहेबांनी २१ मुद्दे मांडले होते, जे मान्य झाले तरच बौद्ध धर्मात प्रवेश् करू.’
  मी आतापर्यंत आंबेडकरी विचारधारेचा जो अभ्यास केला त्यात मला असे काही दिसले नाही. तुम्ही कदाचीत बाबासाहेबांनी नागपूरला १४ ओक्टोबर १९५६ रोजीउपस्थित लोकांना बौध्द धम्माची दिक्षा दिली त्यावेळी २२ प्रतिज्ञा दिल्या होत्या, त्या संदर्भात बोलत असाल असे वाटते. तरी त्या बाबत खुलासा करावा म्हणजे तुमचा मुद्दा लक्षात येईल. धन्यवाद.

  • महेंद्र October 11, 2011 at 6:51 AM #

   बरोबर आहे तुमचे. माझा थोडा गोंधळ झाला होत. त्या २२ प्रतिज्ञांबद्दल विचारायचं होतं मला.

   • rkjumle October 13, 2011 at 12:11 PM #

    बाबासाहेबांनी दिलेल्या २२ प्रतिज्ञा अशा होत्या.
    १ मी ब्रम्हा विष्णू महेश यांना देव मानणार नाही. किंवा त्यांची उपासना करणार नाही.
    २.मी राम कृष्ण यांना देव मानणार नाही. किंवा त्यांची उपासना करणार नाही.
    ३.गौरी गणपती इत्यादी हिंदू धर्मातील कोणत्याही देवदेवतेस मानणार नाही देव मानणार नाही. किंवा त्यांची उपासना करणार नाही.
    ४.देवाने अवतार घेतले यावर माझा विश्वास नाही.
    ५.बुध्द हा विष्णूचा अवतार होय हा खोटा आणि खोडसाळ प्रचार होय असे मी मानतो.
    ६.मी श्राध्द पक्ष करणार नाही.पिंडदान करणार नाही.
    ७.मी बौध्द धम्माच्या विरुध्द विसंगत कोणतेच आचार करणार नाही.
    ८.कोणतेही क्रियाकर्म ब्राह्मणाच्या हातून करवून घेणार नाही.
    ९.सर्व मनुष्यमात्र समान आहेत असे मी मानतो.
    १०.मी समता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करीन.
    ११.भगवान बुद्धाने सांगितलेल्या अष्टांग मार्गाचा अवलंब करीन.
    १२.भगवंताने सांगितलेल्या दहा पारामिताचे पालन करीन.
    १३.मी सर्व प्राणीमात्रावर द्या करीन. त्याचे लालन पालन करीन.
    १४.मी चोरी करणार नाही.
    १५.मी खोटे बोलणार नाही.
    १६.मी व्यभिचार करणार नाही.
    १७.मी दारू पिणार नाही.
    १८.ज्ञान, शील आणि करुणा या बौध्द धम्माच्या तीन तत्वांची सांगड घालून मी माझे जीवन चालवीन.
    १९.माझ्या जुन्या मनुष्य मात्रांच्या उत्कर्षाला हानिकारक असणाऱ्या आणि मनुष्य मात्राला असमान व निच मानणाऱ्या हिंदू धर्माचा मी त्याग करतो व बुध्दाच्या धम्माचा स्वीकार करतो.
    २०.तोच सदधम्म आहे अशी माझी खात्री पटलेली आहे.
    २१.माझा नवा जन्म होत आहे असे मी मानतो.
    २२.इतपर बुध्दाच्या शिकवणी प्रमाणे वागेन, अशी प्रतीज्ञा करतो.

 4. meshram January 28, 2012 at 5:24 PM #

  bhujang patil tumhi tumcha popat karwun ghetla ahe. babasahebanchi lekare khup pudhe geleli ahet.60 varshachi paristhiti badleli aahe. aaj babasaheban mule manach jiwan jagat aahet. dole ugkada ani awati bhawati paha.

 5. don3 February 4, 2012 at 1:26 PM #

  bhujanga tula kahi mahit ahe kare …dole ughad ani mag bagh mhanje samjel …ani to tujha prashna nahi kay paristhiti ahe ani nahi…nasel aavdat tar nako vachusa na hya post pan kahihi comments nako deus bal bhujanga……..bailbudya

  • Abhilash November 21, 2013 at 2:11 PM #

   jaude re Aamcha Bhimrao khup Dildar Hote Mhanun Bhartala Fukat Dile Sare Exampal Mhanun (BHARTIYA RAJYAGHATNA) Ghyana

 6. maskenitn June 30, 2012 at 10:52 AM #

  onli jay bhim maske n. m.

 7. maskenitn June 30, 2012 at 11:02 AM #

  jivnat afat sngrsh karuni mazy bhimryne.dalitancha uodhar krune snghrsyca marg dakvila

  mahamanwala vinamr abhiwdan

 8. ni3 October 26, 2012 at 6:49 PM #

  jay bhim sarv maza bhim bandhavanna

 9. Sunil Wankhede Jalnakarr October 29, 2012 at 4:01 PM #

  mala garv ahe mi boudh aslyacha
  mala garv ahe majhya vadilanni mala boudh dharmacha manat thasa umtavinyacha..
  mala garv ahe MAHAMANVAVAR ANI BODHISTVAVAR..
  JAI BHIM…….

 10. sumit December 14, 2012 at 9:50 PM #

  Bhujang patil paristiti far badleli ahe…aaj patil amhala saheb manu laglet..

  • Rahul April 14, 2013 at 12:41 PM #

   Mitranno Dharm ha kontahi aso to to sarvansathi priya ahet,,, pan….pan apan sarv manav jat ahot tar kunachya hi dharmachi khilli , tingal udavu naye…

   yamule ch… deshabaheril lok apla gair fayada ghetata va engrajansarkhe rajya kartata…

   • Rahul April 14, 2013 at 12:53 PM #

    भारतामध्ये जेवढी स्त्रियांची अवनती झाली, तेवढी कोणत्याही देशात झाली नाही. स्त्रियांना या देशात अत्यंत हिन व पुरुषांपेक्षा दुय्यम स्थान देण्यात आले. स्त्रियांच्या या अवनतीस ब्राम्हणवादी व्यवस्था कारणीभूत आहे.
    स्त्रियांना परंपरागत गुलामगिरीतून काढून तिला स्वातंत्र्य देण्याचे व तिचे उध्दार करण्याचे कार्य भगवान बुध्द, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या महामानवांनी केले आहे. त्यांनी जे स्त्री मुक्तीसाठी कार्य केले त्याला भारतीय इतिहासात तोड नाही. काळ जसजसा पुढे सरकेल, येणारी पिढी प्राचिन भारतातील गुलाम स्त्री व आधुनिक भारतातील स्वतंत्र्य स्त्री यांचा तुलनात्मक अभ्यास करेल, तेव्हा संपुर्ण देश फुले-आंबेडकरांच्या स्त्री मुक्तीच्या कार्यापुढे झुकल्याशिवाय राहणार नाही.
    प्राचिन भारतातील मनुस्मृतीचे कायदे व प्रथा स्त्रियांसाठी कसे जाचक होते व हे अन्यायी कायदे फुले-आंबेडकरांनी कसे बदलविले ते पुढिल आलेखावरुन दिसून येईल.
    १. मनुस्मृतील श्लोक क्रमांक ९-१८ व २-२६ नुसार स्त्रियांना वेदाभ्यास व विद्या संपादन करण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला. एवढेच नव्हे तर आपस्तंभ धर्मसुत्र ६-११ नुसार एखादा विद्यार्थी वेद वाचत असतांना स्त्री समोर आली असेल तर त्याने वेद वाचणे थांबवावे असे लिहीले आहे.
    महात्मा फुलेंनी १ जानेवारी १८४८ रोजी मुलींसाठी देशात पुण्यात पहिली शाळा काढून स्त्रियांसाठी शिक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. सावित्रीबाई फुले ह्या प्रथम शिक्षिका व मुख्याध्यापिका झाल्यात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेच्या कलम २९ नुसार प्रत्येक स्त्रीस शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार बहाल केला.
    २. मनुस्मृतील श्लोक क्रमांक ९-३ नुसार स्त्रीचे स्वातंत्र्य नाकारुन ती स्वातंत्र्यास लायक नाही असे सांगितले.
    बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या घटनेच्या कलम १४ नुसार देशातील सर्व स्त्री पुरुषास कायद्याने समान ठरविले व तिला स्वातंत्र्य उपभोगण्याचे समान हक्क दिले. एवढेच नव्हे तर घटनेच्या कलम ३१ (घ) नुसार स्त्री आणि पुरुषास असे दोघानांही समान कामाबद्दल समान वेतनाचा अधिकार दिला.
    ३. मनुस्मृतील श्लोक क्रमांक ९-३ नुसार पतीला पत्‍नीची विक्री करण्याची मुभा देण्यात आले. याचे उदाहरण म्हणजे महाभारतातील द्रोपदीला जुगारात हरण्याचे आहे.
    बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या घटनेच्या कलम २३(१) नुसार स्त्री-पुरुषांचा व्यापार व विक्री करण्यास मनाई केली आहे.
    ४. मनुस्मृतील श्लोक क्रमांक २-६६ नुसार स्त्री ही अमंगल ठरविण्यात आले असून तिला धार्मिक विधी अथवा मंत्र म्हणता येत नाही. मनुस्मृतील श्लोक क्रमांक १६-३६-३७ नुसार ती जर मंत्र म्हणत असेल तर नरकात जाते.
    बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या घटनेच्या कलम २५ नुसार धर्म स्वातंत्र्याचा व धार्मिक विधीत सहभागी होण्याचा स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार आहे.
    ५. मनुस्मृतील श्लोक क्रमांक ५-१४८ नुसार स्त्रीला नवर्‍यापासून घटस्फोट घेण्यास मनाई केली आहे. नवरा कसाही असला तरी तिने नवर्‍यासोबतच राहावे असे तिच्यावर बंधन टाकले. पुरुषावर मात्र असे कोणतेही बंधन टाकले नाही.
    बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या घटनेच्या कलम ६ अनुसूची ३ (झ) नुसार नवरा जर अन्यायी असेल तर त्याच्या जाचापासून मुक्त होण्यासाठी घटस्फोट घेण्याचा अधिकार दिला आहे.
    ६. मनुस्मृतील श्लोक क्रमांक ९-४१६ नुसार पत्‍नीला कुटुंबाच्या संपत्तीत हक्क नाही. तिने जरी स्वकष्टाने संपत्ती मिळवली असली तरीही त्यात तिचा हक्क नाही.
    बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या घटनेच्या कलम ३०० (क) नुसार स्त्री किंवा पुरुषाला संपत्तीच्या हक्कापासून वंचित करता येत नाही. तसेच बाबासाहेबांनी मांडलेल्या हिंदु कोड बिलाच्या आधारावर जो कायदा तयार करण्यात आला, त्यानूसार स्त्रिला कुटुंबाच्या संपत्तीत समान हक्क देण्यात आला आहे.
    ७. मनुस्मृतील श्लोक क्रमांक ८-२९९ नुसार स्त्रिला जबर शिक्षा म्हणून मारण्याचा पतीला हक्क देण्यात आला. तसेच श्लोक क्रमांक ११-६७ नुसार स्त्री हत्त्या झाली असेल तर मद्यपानाच्या अपराधाएवढा क्षुल्लक गुन्हा ठरविण्यात आला. एवढेच नव्हे तर, तुलशीदास यांनी रामचरित मानस मध्ये म्हटले आहे की, ‘ढोल गवॉर शुद्र पशु नारी, सब ताडन के आधिकारी।’
    बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या घटनेच्या अनुसुची ७ क्रमांक ३ (१)(२) नुसार स्त्रिला मारहान करणे व स्त्रीची हत्या करणे फौजदारी गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. याशिवाय स्त्रिला त्रास होवू नये म्हणून इंडियन माईन्स ऎक्ट १९४६ ची निर्मिती करुन स्त्री कामगारांना खाणीत जमिनीच्या आंत काम करण्यास व रात्रपाळीस बंदी घातली. तसेच माईन्स मॅटर्निटी बेनेफिट ऎक्ट तयार करुन स्त्रियांना बाळंतपणाची रजा देण्याची शिफारस केली. पुढे घटनेने हा कायदा देशातील सर्व स्त्रियांसाठी लागू केला. त्याच प्रमाणे घटनेच्या कलम ४२ नुसार गर्भवती व बाळंत स्त्रियांसाठी कामाच्या ठिकाणी सोयी व सुरक्षित व्यवस्था देण्यात यावी असे बंधन मालकावर टाकण्यात आले.
    ८. मनुस्मृतील श्लोक क्रमांक ५-१४७ नुसार कुटुंबातील कोणत्याही स्त्रिला व्यवहाराबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार नाकारला.
    बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या घटनेच्या कलम १४ नुसार स्त्री किंवा पुरुषाला समान अधिकार असल्यामुळे स्त्रिला व्यवहाराबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे. एवढेच नव्हे तर घटनेच्या कलम ३९ (क) नुसार उपजिविकेचे पर्याप्त साधन मिळविण्याचा अधिकार दिला. तसेच घटनेच्या कलम ३२५ नुसार बाबासाहेबांनी पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियांनाही लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी मतदानाचा अधिकार दिला. या महत्वपुर्ण अधिकारांमुळे लोकशाहीतील सर्वश्रेष्ट असं शस्त्र स्त्रियांच्या हातात देवून व त्यांना सत्तेत सहभागी होण्याचा मार्ग सुकर करुन .बाबासाहेबांनी स्त्रियांवर अनंत उपकार केले आहे.
    ९. मनुस्मृतील श्लोक क्रमांक ९.१६ नुसार स्त्रीच्या बाबतीत असे म्हटले की परमेश्वराने जन्मताच तिच्यात अत्यंत विघातक दुर्गुण घातले आहेत. श्रीकृष्णाने भगवतगिता श्लोक क्रमांक ९.३२ नुसार स्त्रियांना पापयोनी म्हटले आहे.
    बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या घटनेच्या अनुसुची ७ क्रमांक ३ (१)(२) नुसार स्त्रियांची मानहानी करणे व कलम १४ नुसार लिंगभेद करण्यास मनाई केली आहे. तसेच घटनेच्या कलम ३९ (क) नुसार कायद्याने न्याय देतांना स्त्री पुरुष असा लिंगभेद करता येत नाही.
    १०. विधवा स्त्रिचे केशवपन करणे, बालविवाह करणे, विधवा पुनर्विवाहास बंदी करणे, स्त्रिला सती जाण्यास प्रवृत्व करणे, होळीच्या दिवशी नग्न नाचविणे ( मध्यप्रदेशात होळीच्या दिवशी शुद्र स्त्रीला नग्न नाचविण्याची प्रथा आहे.) इत्यादी स्त्रियांना हिनत्व आणणार्‍या कुप्रथा स्त्रियांवर हिंदूधर्माने लादल्या.
    बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या घटनेच्या कलम ५१ (ड) नुसार स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहचविणार्‍या सर्व सामाजिक व धार्मिक कुप्रथा व अनिष्ट परंपरांवर बंदी आणली.
    हिंदु धर्मातील ब्राम्हणी व्यवस्थेतील मनुच्या कायद्याने व इतर धर्मग्रंथाने स्त्रियांना व बहुजन समाजाला गुलाम केले. म्हणूनच महात्मा फुल्यांनी, ‘मनुस्मृती जाळली पाहिजे’ असे जळजळीत उद्‍गार काढले होते. बाबासाहेबांनी आपल्या गुरुची आज्ञा समजून प्रत्यक्षात दिनांक २५ डिसेंबर १९२७ रोजी हा काळा कायदा जाळला. ते मनुस्मृती जाळून थांबले नाहीत तर त्या ठिकाणी समता, स्वातंत्र, बंधुत्व व न्यायावर आधारित भारतीय घटना २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राष्ट्राला अर्पन करुन तिची अंमलबजावनी दिनांक २६ जानेवारी १९५० पासून सुरु झाली.
    आज फुले-आंबेडकर यांच्या महान कर्तृत्वामुळेच भारतीय स्त्री देशाच्या पंतप्रधान, राष्ट्रपती सारख्या सर्वोच्च पदावर विराजमान होत आहेत. तेव्हा भारतीय स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याचे द्वार उघडून देणार्‍या या महामानवा समोर समस्त स्त्रियांनी कृतज्ञतेने नतमस्तक व्हायला पाहिजे.

   • adv.Rama V.Kale aurangabad October 12, 2013 at 5:38 PM #

    Rahul, JAY BHIM ! prachin bhartatil gulam stri & aadhunik bhartatil swtantr stri yanchya sandarbhat manuchi manusmurti aani babasahebanchi samata, bandhuta,swatantr,nyay yawar aadharit ghatna yach j tumhi wiwran dilat te mahit nawhat aas nahi pan jya tulnatmak padhhatin tumhi spashtikaran mandlat wachatanna aamha stri jatisathi babani kelele anant upkar tyanche run aathaun dole bharun aale ! adv. Rama Kale aurangabad

 11. victory May 13, 2013 at 11:26 PM #

  B.A., M.A.,M.Sc.,D.Sc.,Ph.D.,L.L.D.,D.Litt.,Barrister-at-Law

  (1891-1956)

  B.A.(Bombay University) Bachelor of Arts,
  MA.(Columbia university) Master Of Arts,

  M.Sc.( London School of Economics) Master Of Science,
  Ph.D. (Columbia University) Doctor of philosophy ,
  D.Sc.( London School of Economics) Doctor of Science ,
  L.L.D.(Columbia University) Doctor of Laws ,
  D.Litt.( Osmania University) Doctor of Literature,
  Barrister-at-Law (Gray’s Inn, London) law qualification for a lawyer to practice law in royal court of England.

  Sir/Mam,please help me to prove that He was The most Educated Indian of his time in India And/Or He was the most educated person of his time on PLANET EARTH.

  I want to bring to your notice that How racism can help to Hide Most educated Indians Qualification (Contribution/Greatness) from reaching to Billions of people.
  We come to know information/truth from reading newspapers,books,magazines, Radio,TV news channel.But in India these Media were/Are dominated by Some racist people before independence and after independence.So its easy to hide anything and spread manipulated stories as truth.

  Was there anybody in this world with this much educational qualification before 1954?

  If no,It means this world is kept away from great persons knowledge, contribution and Sacrifice of “Most educated person of World of his time” for 56 Years!!!

  Personal collection of books:50000 (excluding the collection collection of books, which were lost when the ship on which they were dispatched was torpedoed and sunk by a German submarine)

  (with proficiency in Marathi, Hindi, English, Sanskrit, Persian, German, Pali. Also basic French.

  the only minister in India to Resign as a law minister when Hindu code Bill designed to get equal rights to Women could not passed by Nehru government.

  Women to have right to property and Maternity Leave.

  Dr.B.R.Ambedkar was:-
  An Indian Jurist A Political Leader
  A Buddhist Activist An Advanced Thinker
  A Philosopher An Anthropologist
  A Historian An Orator
  A prolific writer An Economist
  A great scholar An Educationist

  A champion of human rights An eminent Lawyer

  A renowned social reformer

  At Columbia: coursework: During Ambedkar’s time at Columbia he would sit for hours studying in *Low Library*; the rotunda then housed the main reading room. His *coursework* during his three years (including summers) at Columbia consisted of: 29 courses in economics, 11 in history, 6 in sociology, 5 in philosophy, 4 in anthropology, 3 in politics, and 1 each in elementary French and German. (Source: Office of the Registrar, Columbia University.)

  let us start a tradition of mentioning educational qualification of Dr.Ambedkar below every statue, below every photo/pamphlet, in articles, book titles and cover pages, whenever there is first reference in newspapers, discussions, meetings and even in debates, citations, politics, economics, history, humanity, social circles

  Elementary Education, 1902 Satara, Maharashtra
  Matriculation, 1907, Elphinstone High School, Bombay Persian etc.,
  Inter 1909,Elphinstone College,Bombay Persian and English
  B.A, 1912 Jan, Elphinstone College, Bombay, University of Bombay, Economics & Political Science
  M.A 2-6-1915 Faculty of Political Science, Columbia University, New York, Main-Economics
  Ancillaries-Sociology, History Philosophy, Anthropology, Politics
  Ph.D 1917 Faculty of Political Science, Columbia University, New York, ‘The National Divident of India – A Historical and Analytical Study’
  M.Sc 1921 June London School of Economics, London ‘Provincial Decentralization of Imperial Finance in British India’
  Barrister-at- Law 30-9-1920 Gray’s Inn, London Law
  D.Sc 1923 Nov London School of Economics, London ‘The Problem of the Rupee – Its origin and its solution’ was accepted for the degree of D.Sc. (Economics).
  L.L.D (Honoris Causa) 5-6-1952 Columbia University, New York For HIS achievements, Leadership and authoring the constitution of India
  D.Litt (Honoris Causa) 12-1-1953 Osmania University, Hyderabad For HIS achievements, Leadership and writing the constitution of India

  all this education achieved before 1954 .

  Barack Obama (US President) also paid tribute to Dr. Ambedkar in Indian Assembly.

  he was a life time student and mastered in Economics, Law, Democracy, Philosophy, History, International Relations, Anthropology, Religious Study, Music, Literature and so on….

  To give respect to his contribution in Economics, Democracy and Peaceful Revolution, Columbia University incarnated his statue in their library (where he studied) and started Dr. Ambedkar Chair. (Check this: http://c250.columbia.edu/c250_celebrates/remarkable_columbians/bhimrao_ambedkar.html)

  There is a his statue in London School of Economics also.

  prof. amartya sen ,6th indian to get prestigious nobel prize has recently claimed in a lecture session :
  “ambedkar is my father in economics. he is true celebrated champion of the underprivileged.he deserves more than what he has achieved today. however he was highly controversial figure in his home country,though it was not the reality. his contribution in the field of economics is marvelous and will be remembered forever..!”(wikipedia dr.ambedkar)
  links:
  http://atrocitynews.com/2007/05/05/ambedkar-my-father-in-economics-dr-amartya-sen/
  http://en.wikipedia.org/wiki/b._r._ambedkar

  even if all his educational qualification and complete contribution to all aspects of humanity is purposefully often neglected, kept hidden, unnoticed, unpublished for 55 years !how difficult it can be to win the Greatest Indian Award Without any print or Electronic media help.In short against the flow of the Racism.

  he won the award of The greatest Indian !

  the person who was forced to sit outside the class,to whom drinking water was denied . the same person has become .” $ the greatest indian $ ”

  in a nationwide poll held by history,tv18 and cnn-ibn.

  ambedkar was posthumously awarded the bharat ratna, india’s highest civilian award.

  Chief Architect of biggest constitution in the world!

  Most of TV channels discussed how Dr.Ambedkar is Greater after Gandhiji

  But Sahara Samay Discussed How Dr.Ambedkar Is Greater than Gandhiji

  He Opposed the Partition Of India to the maximum extent. Because he has completely foreseen the situation after Partition as they lack good constitution, all necessary resources for Development, Infrastructure. People will surely suffer. But others Directly/Indirectly supported Partition and now we can compare situation of Pakistan with India, They would have benefited immensely in absence of Partition. Unfortunately they could not stop partition.

  As every being should live without any struggle for at least one time food,pure water, basic education, liberty, equality, fraternity, freedom, respect, justice, peace and happiness.

  The new pakistan based organization which works on the principles of Dr.Ambedkar

  http://www.sgrhf.org.pk/about-dr-b-r-ambedkar/

  Japan

  http://www.baiae.org/

  http://www.aimjapan.org/

  From wikipedia

  Role in the formation of Reserve Bank of India

  Ambedkar was an economist by training and until 1921 his career was as a professional economist. It was after that time that he became a political leader. He wrote three scholarly books on economics:

  Administration and Finance of the East India Company,
  The Evolution of Provincial Finance in British India, and
  The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution[41][42][43]

  The Reserve Bank of India (RBI), formed in 1934, was based on the ideas that Ambedkar presented to the Hilton Young Commission.[41][43][44][45]

  ranked no.1 in the list of colombians ahead of time (list is still there on columbia website But ranking is not there.763 search results for Ambedkar come on columbia.edu) (This news No Media Published Except one)

  (only one Indian in a list comprising 150 eminent students including Nobel laureates, Prime ministers And Presidents Of Different countries over 250 years of history of Columbia University)

  video clip PROOF link:

  copy and paste with quotes in google

  “Dr.B.R. AMBEDKAR (colambia university no.1 talent) ” ,you wil get the link

  Honorable Barack Obama honoured Dr.Ambedkar

  Link:https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/jaibhimbsnl/9Sy0OVimUR4

  http://www.sgrhf.org.pk/about-dr-b-r-ambedkar/

  ONE CLICK DOWNLOAD OF ALL (52 PRESENTLY) 52 BOOKS OF Dr.Ambedkar. plz click following link
  http://drambedkarbooks.files.wordpress.com/2009/03/selected-work-of-dr-b-r-ambedkar.pdf

  I am sure one day Dr.Ambedkar will receive three Noble prizes. in the field of Economics,Literature And Peace.

  Manually download Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches all the Volumes (40 MB recently published soft copy )

  STEPS

  1) copy following line with quotes and paste in google

  “Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches all the Volumes”

  one result will appear like following click on it.

  Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches all the Volumes …

  https://docs.google.com/folder/d/…/edit

  2)Sign in gmail if it asks
  3)click “open in docs”
  4)click in square icon (left side of “title “)word at top left side.
  5)ckeck whether all 233 square boxes are selected or not. (these boxes will have Tick symbolsymbol if not, select all)
  6)right click on anyone and click and select download (or similar option).

  most educated Indian scholar of his time! circulate.

 12. Prashant Jadhav October 14, 2013 at 12:45 AM #

  Are Bhujang Patla Hindu Dharmat tumchi olakh kay ahe ? Brahminanchya Khalchya jaati mhanje tumchya jaati aahet. aaj Buddhistanche Swatache T.V.Channel, Newspapers Magzines ahet. anek Doctors, Lawyers, Professors, Engineers, Businessmen, Ministers ahet. haach ahe 60 varsha purvichya va aatachya paristiticha. Yavarun Popat tuzach zala ahe re. ani he tuze navin naav POPAT BHUJANG PATIL.

  • Abhilash November 21, 2013 at 2:15 PM #

   Are Eka Tari Patalache Naw Khare Aahe Ka Sarv NAntar LAun Ghetle Aahet Re

 13. HARSH November 20, 2013 at 10:36 AM #

  अमेरिका के न्यूयार्क
  का कोलंबिया विश्वविद्यालय
  दुनिया के श्रेष्ठतम
  विश्वविद्यालयों में एक है.इसे 1901 से
  शुरू नोबेल पुरस्कारों के इतिहास के
  अबतक के कुल 826 में से 95 नोबेल
  विजेता देने का गौरव प्राप्त
  है.इसी विश्वविद्यालय में
  अज्ञानता का पुजारी और
  अशिक्षा का पीठस्थान भारत के एक
  अछूत महार को बडौदा के महाराज
  सयाजीराव गायकवाड के सौजन्य से
  मिला था विश्व-विद्यार्जन
  का दुर्लभ अवसर.करोड़ो-करोड़ों शूद्र-
  अतिशूद्र बहुजन समाज के
  सहस्रों वर्षों के वंचित व अंधकारपूर्ण
  जीवन के प्रतिनिधि आंबेडकर आये थे
  कोलंबिया विश्व विद्यालय,यह
  प्रमाणित करने के लिए कि ईश्वर
  भ्रांत है.उनको प्रमाणित
  करना था ,भारत की भूमि पर
  ‘प्रतिभा’ एकमात्र कथित ईश्वर के
  उत्तमांग से जन्मे
  लोगों की बपौती नहीं.यह सब
  प्रमाणित करने के लिए वहां अवसर और
  परिवेश की कमी नहीं थी.समानता के
  सिद्धांत का व्यवहार में कैसे उपयोग
  होता है,इसका अहसास युवक आंबेडकर
  को न्यूयार्क की धरती पर कदम रखते
  ही होने
  लगा.वहां ‘स्वतंत्रता की देवी की
  प्रतिमा’ अपने त्रयी सिद्धांतों-
  स्वतंत्रता,समानता एवं बंधुता –
  को सत्य रूप देने के लिए
  खड़ी थी.दुनिया उस समय तक जार्ज
  वाशिंग्टन,अब्राहम लिंकन,थामस
  जेफरसन,बुकर टी वाशिंगटन जैसे
  मानवतावादी नेताओं के प्रभाव से
  ओत-प्रोत थी.जाति के देश भारत से
  मनुष्यों के देश में पहुंचकर अम्बेडकर टूट पड़े
  ज्ञान के अमोघ अस्त्र से खुद को लैस
  करने में ताकि इसके जोर से
  शोषण,उत्पीडन और विषमता से
  बहुजनों को निजात
  दिलाया जा सके.
  दिन नहीं रात नहीं,ज्ञान
  की भूख की तृप्ति के लिए ,निरंतर स्वयं
  को डूबोये रखे,बस किताबें और किताबें
  पढ़ने में.भागते रहे कोलंबिया विश्व
  विद्यालय के कारीडर में,अध्यापकों के
  पीछे-पीछे.राजा का दिया धन और
  उनका खुद का समय सिमित
  था.इसलिए प्रायः निद्रा और
  आहारहीन रहकर प्रतिदिन अट्ठारह-
  अट्ठारह घंटे पढ़ाई करते रहे.
  दो वर्ष के अक्लांत परिश्रम और
  अनुसन्धान के बाद आंबेडकर ने 1915 में
  ‘प्राचीन भारत में वाणिज्य’विषयक
  थीसिस लिखकर कोलंबिया विश्व
  विद्यालय से एम.ए.की डिग्री अर्जित
  कर ली.उन्होंने मई 1916 में डॉ.गोल्डन
  वेझर अन्थ्रापोलिजी सेमिनार
  में’भारत में
  जातियां,उनकी संरचना,उत्पत्ति और
  विकास’नामक स्वरचित शोध-पत्र
  पढ़ा.उसी वर्ष जून में उन्होंने
  पीएचडी के लिए ‘नेशनल डिविडेंड
  फार इंडिया:ए हिस्टोरिक एंड
  एनालिटीकल स्टडी’
  जमा किया .इसी थीसिस के आधार
  पर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें
  डॉक्टर ऑफ फिलोसफी से भूषित
  किया और वे आंबेडकर से डॉ.आंबेडकर
  बन गए.डॉ आंबेडकर
  यहीं नहीं थमे.कालांतर में उन्होंने
  एमएससी,डीएससी (लन्दन स्कूल ऑफ
  इकोनामिक्स),बारएटला(ग्रे इन लन्दन)
  ,एलएलडी(कोलंबिया विवि) और
  डीलीट(उस्मनिया)
  की भी डिग्री हासिल कर यह
  साबित कर ही दिया कि जो हिंदू
  धर्म-शास्त्र-ईश्वर यह कहते हैं कि शूद्र –
  अतिशूद्रों में सिर्फ दासत्व गुण
  होता है,वे पूरी तरह भ्रांत हैं.
  बहरहाल अमेरिका के जिस
  कोलंबिया विश्वविद्यालय में
  असाधारण ज्ञानी डॉ आंबेडकर
  का उदय हुआ ,उसमें डॉ.आंबेडकर
  की याद में 24 अक्तूबर,1995
  को उनकी मूर्ति का अनावरण
  किया गया.परवर्तीकाल में जब 2004
  में कोलंबिया विश्व विद्यालय
  की स्थापना की 250 वीं वर्षगांठ
  मनाई गयी,तब ‘स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड
  पब्लिक अफेयर्स(सीपा) की और से कई
  कार्ड जरी किये गए,जिसमे
  विश्वविद्यालय के 250 सौ सालों के
  इतिहास के ऐसे 40 महत्त्वपूर्ण
  लोगों के नाम थे जिन्होंने
  यहाँ अध्ययन
  किया तथा ‘दुनिया प्रभावशाली
  ढंग से बदलने’में महत्वपूर्ण योगदान
  किया .ऐसे लोगों में डॉ.आंबेडकर
  का नाम पहले स्थान पर था.यहां एक
  दिलचस्प सवाल पैदा होता है,वह यह
  कि क्या डॉ.आंबेडकर
  दुनिया को बदलने वाले सिर्फ
  कोलंबिया विवि से संबद्ध लोगों में
  ही श्रेष्ठ थे या उससे बाहर भी?

 14. Abhilash November 21, 2013 at 2:17 PM #

  B.A., M.A.,M.Sc.,D.Sc.,Ph.D.,L.L.D.,D.Litt.,Barrister-at-Law
  Yachya Pude Bolnyachi Jagat Konachi LAyki Nahi …………..

 15. kanchan December 5, 2013 at 12:03 PM #

  mala vatay popat jar mazya babasahebancha zala asta ter tyanchi hatya zali nasti…… ekhadi vyaki satyachya margane geli ki vait vagnryana te zombate mhanun babasaheb pude gelele lokana patle nahi yatunch disun yete popat konacha zala ahe jar aplyala ekhadyabaddal changle bolata yet nasel ter plz vait hi bolu naka karan mulat changle pana mansat upjatch asava lagto….. bhujangachya mahiti sathi Dr. ambekar he jagatil 10 vidvanan madhun srvat pahile vidvan manun select zale ahet……so plz first take ur knowledge…………….

 16. sanghapal v pradhan July 29, 2014 at 10:16 PM #

  Koti koti pranam baba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: